Vattentätt!

Innan varje avsnitt av Moonlightning meddelas följande:

Copyrightinnehavaren har licensierat programmet (inkluderande, utan några begränsningar, dess soundtrack) som finns på denna videokassett eller Digital Versatile Disc enbart för visning i privata hem. Om inget annat specifikt licensierats av copyrightinnehavaren är alla andra rättigheter reserverade. Visning i andra sammanhang, så som i flygplan, klubbar, bussar, sjukhus, hotell, oljeriggar, fängelser, skolor och fartyg, är förbjudet, om inte specifikt tillåtet av copyrightinnehavaren. All otillåten kopiering, redigering, visning, uthyrning, inhyrning, byteshandel, utlåning, offentligt framförande, diffusion* och/eller sändning, i delar eller som helhet, är strikt förbjudet. Allt sådant agerande lägger grund för ansvarsskyldighet i civilrättsprocess och kan leda till brottsåtalan.

 -Damn straight!

* - Diffusion, enligt Wikipedia, är "den spontana spridningsprocess
som äger rum när något, ofta gaser eller vätskor, med egenskap skilt
från omgivningen sprids, blandas och jämnas ut."
Jag tolkar detta som copyrighttextförfattarens användande av en
lysande fantasiförmåga när det gäller att hitta ett gemensamt uttryck
för "all sorts spridning i alla sorters former via alla sorters medier".
Snyggt jobbat!
Advertisements

One thought on “Vattentätt!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s