Umeå Zombiewalk – Regler!

OBS! Reglerna är skrivna på såväl svenska som engelska.
(The rules are written in both Swedish and English)

DElmå02

1) Umeås Zombies är långsamma!
Ja, jag vet att det rasar en het debatt kring huruvida zombies ska hasa runt långsamt (á la George Romeros ‘Night’/’Dawn’/’Day’) eller vansinnesspringa (á la Danny Boyles ’28 Days Later’), och jag kan ärligen säga att jag faktiskt inte bryr mig! Bägge versionerna av zombies har sina för- och nackdelar, och jag gillar dem bägge.
MEN, med det sagt; Umeå är inte stort, den sträckan som Umeå Zombiewalk kommer gå är helt enkelt inte lång nog, och det skulle vara kul om det INTE tar slut på fem minuter… Så Umeås Zombies är – av praktiska skäl – lååååångsamma!

1) The zombies of Umeå are slow!
Yes, I am very aware that there is a debate going on wether or not zombies should shuffle around slowly (á la George Romero’s ‘Night’/’Dawn’/’Day’) or run like hell (á la Danny Boyle’s ’28 Days Later’), and I can honestly say that I do not care! Slow aswell as fast zombies have pro’s and con’s, and I like them both!
BUT, that being said; Umeå is not very big, and the Zombiewalk doesn’t stretch for long enough, and it would be fun if it did NOT end after five minutes… So, the zombies of Umeå are – for practical reasons – slooooow!

LJohn02

2) Man får inte skrämmas!
Man kan såklart inte hjälpa ifall en del tycker att det är obehagligt bara att TITTA på människor utklädda till zombies, det är deras bekymmer – de kan ju alltid välja att titta bort.
Men alla vill inte ha läskiga zombies rätt upp i ansiktet, och det måste man respektera!
Enkelt uttryckt; se så läskig ut du bara vill, men ”hoppa inte på” folk för att skrämma dem (men le inombords om de blir rädda bara av att titta på dig!).
VIKTIGT TILLÄGG: Om du ”antastar” en åskådare och denna sedan gör en anmälan/lämnar in klagomål hos polisen, så riskerar man att inte få tillstånd att hålla Zombiewalks i framtiden, så denna regel är mestadels till för att skydda Zombiewalken som event.

2) Thou shalt not scare people!
There is of course nothing that can be done about people being scared just LOOKING at others dressed as zombies, that is their problem – and they can always chose to look away.
But everyone is not interested in having a scary zombie in their face, and that is something that needs to be respected!
Simply put; look as scary as you want, but don’t get all up in people’s face to try and scare them (but be pleased if they get scared just by looking at you!).
IMPORTANT ADDITION: If you mess with a spectator, and that spectator decides to file a complaint with the police, we risk not getting permission for another Zombiewalk in the future, so this rule is mostly to protect the Zombiewalk-event.

AKjellman01

3) Skräp i papperskorgar!
Lämna inte skräp efter dig vid samlingspunkten, slutmålet eller längs vägen.
En ganska självklart grej egentligen, men det känns viktigt nog att nämnas.

3) Trash goes in the bin!
Do not leave trash behind, neither at the starting point, the finish or along the way.
This should of course be redundant, but it feels important enough to mention.

UBäcklund02

4) Kameraskygg?
En Zombiewalk, med horder av zombiesminkade människor som stapplar fram över stadens gator och torg, är MINST SAGT fotovärdigt – och idag har ALLA en kamera!
Så räkna kallt med att ni – i er läskiga zombieskepnad – kommer fastna på bild!

4) Camera shy?
A Zombiewalk, with hordes of people in zombie makeup slowly making their way through the city streets, is – to put it mildly – a PHOTO OPPORTUNITY, and today EVERYBODY has a camera!
So there is an almost 100% chance that you – in your creepy zombie outfit – will wind up on a photo or two!

PLundström02

5) HA KUL!!!
Den viktigaste regeln av alla:
En Zombiewalk fyller inget politiskt syfte, den har ingen agenda och den vill inte pracka på folk en massa åsikter. Den är till för dem som; a) tycker om zombies, och b) tycker om att klä ut sig!
Så klä ut er! Släpp lös er inre zombie!
Hasa runt, stappla, blöd!
Kort sagt: Ha så kul som möjligt, och ge Umeå något prata om ett tag framöver!

5) HAVE FUN!!!
The most important rule by far:
A Zombiewalk does not have a political purpose, it has no agenda and it is not interested in pushing it’s opinions on other people. It is for those who; a) likes zombies, and b) like to dress upp!
So dress up! Release your inner zombie!
Shuffle around, stagger, bleed!
In short: Have as much fun as possible, and give Umeå something to talk about!

VÄLKOMNA!
WELCOME!

PicsArt_07-07-01.49.40

Fotografier av/Photos by:
D.Elmå
L.John
A.Kjellman
U.Bäcklund
P.Lundström

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s